Přednášky

 

17. 5. 2012, 17:30 Čajovna v muzeu, Litomyšl

23. 4. 2013 (odpolední workshop) CIV, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove