Oct 242012
 

Jestliže tvrdíte, že cholesterol je příčina, jak vysvětlíte těch ostatních 60 až 70 procent se srdeční chorobou, kteří nemají vysoký cholesterol? “ Michael DeBakey, světově renomovaný kardiochirurg z Houstonu

 

Existují i jiné názory k otázce cholesterolu, které nikdy nebylo slyšet, o nichž jsme nikdy nečetli, které byly ignorovány nebo jinak přehlíženy, přestože pocházejí od kompetentních, nezávislých a zkušených lidí, kteří k této otázce mají co říci. U nás prof. Strunecká s kolegou prof. Patočkou píšou v knize Doba jedová, že víc než na cholesterol dnes lidé stůňou na léky proti němu…”Níže je pár sloupků z knihy Vyživující tradice.

Stávající lékařská teorie je, že strava s vysokým obsahem cholesterolu způsobuje vysoký krevní cholesterol, který způsobuje postup aterosklerózy. Třebaže se tato teorie zdá být správnou, není...V roce 1970 jsem se začal dívat na hladinu cholesterolu u pacientů a viděl mnohé, na které tato teorie nesedí. Mnohé, kteří byli velcí jedlíci cholesterolu a měli dobrý lipidový profil, a mnohé, kteří nekonzumovali cholesterol a měli špatný lipidový profil.Věděl jsme tehdy, že na teorii o cholesterolu ve stravě je něco špatně….Věděl jsem, že skutečná odpověď na aterosklerotický proces se najde tak, že se najde příčina prvotního poškození buněk nejvnitřnější vrstvy cév (lat. intima, pozn. překl.).Věděl jsem, že všechny teorie o tomto poškození nemají žádný vědecký základ. Na počátku 80. letech jsem podezíral oxidační volný radikál, že je tím viníkem. Nakonec jsem začátkem roku 1987 nalezl důkaz ve studii, v níž se morčata vystavila kerosénovým výparům. Játra zvýší produkci cholesterolu v reakci na poškození buněk nejvnitřnější vrstvy cév volnými radikály. Cholesterol jde na místo poškození a sám se zoxiduje při pokusu o ochranu buněk. Roy W. Dowdell, MD Health Freedom News

Michael DeBakey, světově renomovaný kardiochirurg z Houstonu, který se věnoval rozsáhlému výzkumu teorie cholesterolu a srdečního onemocnění, tvrdí, že z každých deset lidí ve Spojených státech, kteří mají aterosklerotické srdeční onemocnění, že pouze tři nebo čtyři z oněch deseti má zvýšenou hladinu cholesterolu. Je to zhruba stejný výskyt zvýšeného cholesterolu, jaký se nachází v běžné populaci. Jeho poznámka:”Jestliže tvrdíte, že cholesterol je příčina, jak vysvětlíte těch ostatních 60 až 70 procent se srdeční chorobou, kteří nemají vysoký cholesterol? “ DeBakey udělal rozbor hladiny cholesterolu z obvyklých nemocničních laboratorních analýz 1700 pacientů s aterosklerotickou chorobou a zjistil, že není žádný pozitivní či určitý vztah či korelace mezi hladinou sérového cholesterolu a rozsahem či povahou aterosklerotického onemocnění. H. Leon Abrams Vegetarianism: An Anthropological/Nutritional Evaluation [Vegetariánství:Antropologické a nutriční hodnocení]

Nejdramatičtější selhání při dokázání spojitosti cholesterolu přišlo, když v roce 1982 ztroskotala studie MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial – Pokus s intervencí vícerizikového činitele, pozn. překl.). Tato dlouhodobá studie měla v úmyslu poskytnout konečné odpovědi o příčinách srdečního onemocnění. Pět až šest tisích lidí “podstupovalo intenzivní léčbu…nejen na redukci cholesterolu pomocí diety a léčiv, ale také na snížení kouření a vysokého krevního tlaku.” Pokusná skupina se pak měla srovnávat s kontrolní skupinou, které se dostalo “obvyklé péče” od svých doktorů. Výsledky byly obrovsky nepřesvědčivé. Rozdíl ve výskytu srdečního infarktu mezi těmito dvěma skupinami byly statisticky nevýznamné….Co je ještě důležitější – “otázka cholesterolu…zůstává nevyřešena po dvou dekádách sporu….Přínos ze snížení cholesterolu – a příčinná role cholesterolu u srdečního onemocnění – zůstává nejasná.” Joseph D. Beasley, MD a Jerry J. Swift, MA The Kellogg Report

Člověk jedl maso a tuk po tisíce let, ale tvrdnutí artérií je novým onemocněním. Můj otec, který měl před padesáti lety lékařskou ordinaci ve státe Georgia, se vzácně setkal se srdečním infarktem. Srdeční infarkt se stal běžným až po příchodu homogenizovaného a pasterovaného mléka, oleomargarínu a po zvýšení spotřeby vícenenasycených rostlinných olejů. William Campbell Douglass, MD The Milk Book

Odborníci zvláštního výboru Senátu tvrdí, že země s vysokým příjmem živočišných tuků mají větší výskyt rakoviny prsou a tlustého střeva. Toto prostě není pravda. Ve skutečnosti opak se zdá být pravděpodobnější.

Vezměte si jako příklad Finsko a Nizozemsko. Jejich denní spotřeba živočišných tuků na hlavu je stejná. Jenže Holanďané konzumují čtyřikrát více rostlinných tuků než Finové a mají dvakrát vyšší výskyt rakoviny tlustého střeva a prsou. Daly by se citovat mnohé další příklady.

Enigová a spolupracovníci na Univerzitě v Marylandu udělali statistické rozbory stejných dat USDA spoléhajících se na Senátní výbor. Zjistili “silnou významnou negativní korelaci…u živočišného tuku vůči umrtím na rakovinu a výskytu rakoviny prsou a tlustého střeva.”

Jednoduše řečeno pravděpodobněji dostanete rakovinu z rostlinného tuku, jako je margarín, než z živočišného tuku, jako je máslo. “Negativní korelace” znamená, že navzdory tomu, co řekli experti, máslo a jiné živočišné tuky mohou před rakovinou chránit! William Campbell Douglass, MD The Milk Book

Sebevražednost náctiletých se od roku 1968 zdvojnásobila především protože matky předvádějí svou lásku tím, že mají lednice stále plné slazených limonádových nápojů a že je krmí na snídani cereáliemi a na večeři špagetami. Jejich prarodiče jim přinášejí bonbóny a zmrzlinu .Proč trváme na kažení mozků celé generace dětí, na dělání z nich ty, co ve škole nebyli úspěšní, na delikventy, odpadlíky ze školy a ty, co berou podporu v nezaměstnanosti? Proč jich dohání víc a víc k sebevraždám tím, že je krmíme ještě víc potravinami průmyslově zpracovanými? Řeknu vám proč:mnoho lidí za tuto cenu bohatne.Díváme se úkosem na africké kmeny, když si řežou obličeje a vtírají si barvy do zranění a když dělají ženám obřízku. To je dětská hra ve srovnání s tím, co děláme svým dětem. V naší společnosti je naprosto v pořádku mrzačit a zabíjet – tak dlouho, dokud to děláme sociálně přijatelným způsobem. H. L. NewBold, MD Type A Type B Weight Loss Book [Kniha o úbytku váhy typu A a typu B]

Bylo by to výjimečné, jestliže by cukr a bílá mouka známé tím, že dělají spaseku na zubech, neměly také hlubokou odezvu jinde v těle. Koronární srdeční onemocnění se dotud považovalo jako “komplikace” cukrovky. Jak koronární onemocnění a cukrovka mají společnou příčinu: bílou mouku a bílý cukr. William Dufty Sugar Blues

Cholesterol je…ústřední strukturou ve skupině steroidů, mezi něž patří ženské a mužské hormony, hormonální antikoncepční pilulky, kortizon, vitamín D a steroidní léčiva, která berou někteří atleti a starší filmové hvězdy. Cholesterol je navzdory veškeré špatné kritice, jaké se mu dostalo, životně důležitou látkou v lidském organizmu. Je součástí žlučových kyselin, které tráví tuky, hlavní složkou mozku a nervové tkáně a prekurzorem mnoha hormonů, především sexuálních hormonů. Cholesterol se nachází obecně v živočišných potravinách (vajíčkách, mléčných produktech, drůbežím, škeblích) a naše tělo si ho každý den vyrábí značné množství. “Bez něho by pokožka vyschla, mozek by nefungoval a nebyly be žádné životně důležité sexuální a adrenální hormony.”

Ve velkém sporu o tuky někteří badatelé hlásili statistickou korelaci mezi hladinou krevního cholesterolu a srdečním onemocněním. Přes své nadměrné úsilí vědci přesto nebyli schopni zavést mezi normálními zdravými lidmi na zdravé stravě srozumitelné spojení mezi cholesterolem v něčí stravě, cholesterolem v něčí krvi a infarkty či mrtvicemi. Do určité míry zde vztah je – stejně jakoexistují vztahy mezi spoustou faktorů a ději v organismu – nikdo neví, co co způsobuje. Joseph D. Beasley, MD a Jerry J. Swift, MA The Kellogg Report

Nízkotučná a nízkocholesterolová strava se zdá být rozumná. Zvýšené množství cholesterolu a nasycených tuků ve stravě způsobí v průměru zvýšení hladiny krevního cholesterolu. Čím vyšší je u jedince hladina cholesterolu, tím vyšší je u něho šance, že se vyvine srdeční onemocnění a že dostane srdeční infarkt. Tudíž se zdá být jasné, že nízkotučná, nízkocholesterolová strava s nebo bez léku způsobí snížení jak úmrtnosti na srdeční onemocnění tak celkovou úmrtnost.

Jenže u této jednoduché dedukce existuje problém, o němž se lékařská obec rozhodla, že ho přehlédne. Předpoklad uvedený výše je nekorektní. Existuje velmi málo vědeckých důkazů, které by přímo ukazovaly na to, že když se sníží cholesterol a nasycené tuky ve stravě, prodlouží se délka lidského života.

Po mnoho let si lékařský stav zvolil ignorovat vědecké důkazy z řady výzkumů, které naznačují, že taková dieta nemusí prodloužit délku života jednotlivce a snížit celkovou úmrtnost. Lékařská obec je nyní možná připravena trochu ustoupit a alespoň částečně nahradit teorii o cholesterolu názorem, že genetika je možná primárním viníkem u koronárního srdečního onemocnění. Očividně je zde problémem to, že nikdo nemá kontrolu nad svým genetickým vybavením.

Rád bych zde položil jednu otázku. Pokud je genetika primární příčinou koronárního srdečního onemocnění, proč pak došlo k tak velkému nárůstu umrtí na koronární srdeční chorobu v období od poloviny 20. let do roku 1968? Změnily se naše geny za pouhých několik desítek let? Chris Mudd Cholesterol and Your Health

 Není pravda…že se celková délka života prodloužila. Ve skutečnosti méně lidí, kteří jsou v 70 dnes naživu se dožívá 90 let než před 40 lety. Prodloužená délka života je dnes díky záchraně životů více miminek a dětí. Edward Howell, MD Food Enzymes for Health and Longevity.

Rada pro lékařský výzkum ve Velké Británii udělala v roce 1968 studii v níž byl osud pacientů nasazených na nízkotučnou stavu po srdečním infarktu určen a srovnán s pacienti na stravě s velkým zastoupením nasycených tuků. Došli k závěru, že strava s nenasycenými tuky nemá žádný vliv na konečný osud pacientů. Počet druhých infarktů a umrtí bylo stejné u obou skupin. Další dvě stuide – jedna v Oslu v Norsku a druhá v Anglii došla ke stejným závěrům. William Campbell Douglass, MD The Milk Book

Pokud by se využily neslepší současné poznatky, dostatek jídla pro čtyři miliardy lidí by se dalo vypěstovat v jižní části Súdánu! Je to pouze západní předsudek, představa rozšířená po světě, že člověk musí jíst bílé zrno a pít slazené nealko, aby byl “civilizovaný”, která je zodpovědná za utrpení miliónů hladovějící lidí na světě. Je to mýtus, že nevystačíme, že není, jak by Země mohla podporovat své rozrůstající se obyvatelstvo.Skutečností je, že většina potravinovýchb zdrojů světa je řízena hrstkou chamtivých lidí, kteří upírají lidem právo produkovat si jídlo sami, ale snaží se jim místo toho prodávat na západě vyprodukované nevýživné zmetky.(Někteří experti) usuzují, že pokud by veškerá orná půda na světě byla využíváná správně a osázená potravinami pro lidskou spotřebu, Země by mohla uživit 60 miliard lidí – téměř patnáctinásobek současné populace! Je ovšem pravdou, že není způsob, jak by se dala uživit světová populace na Whoppers (přeslazené čokoládové kuličky plněné sušeným mlékem, pozn. překl.) a Cheez-Wiz (pasta či omáčka z průmyslově vyrobeného a zpracovaného sýra konzerovovaná ve sklenici, je plná přidatných látek, pozn. překl.), natož vyživit. Paul Stitt Fighting the Food Giants [Boj s potravinářskými obry]

Vaše tělo si vytváří nasycené tuky a vaše tělo vytváří cholesterol – asi 2000 mg denně. Cholesterol, který obecně absorbuje průměrný Američan z potravin, činí asi 100 mg denně. Takže dokonce i teoreticky snížit živočišné potraviny na nulu bude mít za následek pouhé 5% snížení v celkovém množství využitelného cholesterolu v krvni a tkáních. Taková dieta prakticky nejspíš připraví tělo o živné základy, jaké si potřebuje vyrobit dostatek z této životně důležité látky. The Oiling of America [Naložení Ameriky do oleje]

Kniha o životně důležité intuici, identitě člověka, moudrosti, telepatii a přizpůsobení se životním podmínkám…obálkou knihy aspoň trochu oživím tento “post”…

Jak získat odpovídající tuk bylo velikou výzvou pro austrálské aborodžince žijící v horkém suchém klima. Byli bedliví pozorovatelé přírody a věděli, kdy zrovna byli určití živočichové nejtučnější. Například klokani byli tuční, když akácie s kapradinovým tvarem listů (Acacia filicifolia, pozn. překl.) kvetou, kusu liščí, když kvetou jabloně. Další znamení určovala, kdy jsoukrajta kobercová, klokaní krysa, slávky jedlé, ústřice, želvy a úhoři tuční a nejlepší. Kromě času sucha nebo hladomoru odmítali aborodžinci klokany, kteří byli příliš liboví – nestáli za to, aby si je přinesli zpátky do tábora. Během období hojnosti “byla zvířata nemilosrdně porážena a jedly se pouze nejlepší a nejtučnější části zabité zvěře.” Oblíbenou potravinou byl tuk ze střev vačnatců a ptáka emu. Velmi nasycený ledvinový lůj z kusua liščího se jedl často za syrova. Dugong, velký mořský savec byl dalším zdrojem tuku dostupného domorodcům na pobřeží.

Mezi další zdroje tuků patřila vejce – jak od ptáků a plazů – a mnoho různého hmyzu. Mezi nimi byl hlavním motýl drvopleň endoxyla leucomochla nebo larvy martináče blahovičníkového nacházející se ve hnijících kmenech stromů. Tyto šťavnaté požitky – často přes patnáct centimetrů dlouhé – se jedly jak za syrova tak vařené. Obsah tuku v sušené larvě představoval až 67 % kalorií. Zelený stromový mravenec byl dalším zdrojem hodnotného tuku s poměrem tuku a bílkovin dvanáct ku jedné. Dalším důležitým sezónním jídlem v některých částech země byla můra rodu Agrotis infusa. Tito noční motýli se shodili ze skalních zdí, na nichž se slétli ve velkém počtu, nebo se vykouřili z jeskyň a štěrbin. Opékali se na místě nebo se namleli na budoucí využití. Břicha nočních motýlů mají velikost burského oříšku a jsou plná tuku. Nasty, Brutish and Short?

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove