Sep 092011
 

 

Moz-screenshot-3

 

 Nasycené tukyskeptický pohled zpátky

Informace, které dnes naleznu o cholesterolu na internetu, jsou zejména na stránkách, ježmi zároveň nabízejí prostředky k jeho snížení, případně jde o internetový portál určité značky rostlinného tuku. Není možné si nevšimnoutobchodního využití(možná že i z obchodních důvodů vytvořené) teorie namířené proti cholesterolu a nasyceným tukům. Nejvíce se kritice cholesterolu kromě výživových poradců, zdravotních institucí a lékařů (Fallonová je nazývá diktátory stravy, potažmo “hlídacími psy” lipidové teorie) věnují výrobci rostlinných tuků a olejů a především farmaceutické firmy. Ty vyvinují cholesterol snižující léky.

Nebylo to lékařské periodikum, ale Business Week, který přinesl před několika lety zprávu o tom, že moderní léky na snižování cholesterolu, které dnes bere v USA na 18 milionů občanů, nejsou tak úspěšné9. Povážlivé jsou také výroky některých lékařů, kteří své jméno spojili s propagací náhražek másla. Jakou motivaci asi podpora studie cholesterolemie od výrobce rostlinného tuku, je nasnadě. „Výsledky studie cholesterolemie realizované v letech 2002 a 2004 s podporou Flora pro.activ ukázaly, že více než polovina české dětské populace má zvýšenou nebo dokonce vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Na této nebezpečné skutečnosti se, kromě jiného, významně podílí i delší dobu trvající nesprávná výživa,10jepřesvědčen odborník z řad lékařů na internetovém reklamním portálu rostlinného tuku.11 Představa “správné” výživy dětí je v tomto kontextu jistě “politicky korektní”– její součástí jsou rostlinnétuky a minimalizovaná konzumace nasycených tuků s cholesterolem a tolerování potravin z bílé mouky a cukru. Touto logikou směřujeme proti samotné Matce Přírodě, kterou nepřímo obviňujeme, že je špatná kuchařka, protože mateřské mléko má vysoký obsah nasycených tuků a cholesterolu. Podobná studia by měl podporovat někdo skutečně nestranný. Ostatně lze předpokládat, že se více vyplatí investice do reklamy na konkrétní značku rostlinného margarínu, než obecně na máslo, kterým by se dělala neplacená reklama vlastně všem jeho výrobcům. Víme, že dnes není většina dětí dlouho kojena a brzy se začíná s umělou výživou a s příkrmy. Jaké složení má mít tato výživa pro tak důležité období vývoje dětského mozku, když je do tří let dítěte z 80 % vyvinut?12 Sterilizované přesnídávky slazené cukrem a piškoty z bílé mouky a cukru, nealko nápoje nejsou na živiny bohatou stravou a na rozdíl od mateřského mléka neobsahují nasycené tuky a cholesterol. Děti je přitom třeba nikoliv krmit, ale vyživovat . 

Moz-screenshot-5

Kváskový chléb a máslo s tymiánem, česnekem a citrónem.

Fallonová a Enigová k otázce živočišných tuků píšou: Tito “experti” nás ujišťují, že lipidová hypotéza je podepřena nevyvratitelným vědeckým důkazem. Většina lidí by se divila, když by zjistila, že ve skutečnosti existuje málo důkazů podepírajících tuto domněnku, že strava s nízkým obsahem cholesterolu a nasycených tuků opravdu snižuje úmrtnost na srdeční onemocnění či jakýmkoliv způsobem prodlužuje délku života člověka.13

Na nízkocholesterolovou stravu je možné pohlížet kritickynejen konkrétně z toho důvodu, že přírodní lidé, jaké vyšetřoval dr. Price, byli zdraví, přestože jedli mnoho potravin bohatých na cholesterol. Samotný cholesterol podle doložených studií i některých současných odborníků škodlivý není, právě naopak. Zpochybňují, že by konzumace potravin obsahujících cholesterol mělavůbec jakoukolivsouvislost se zvýšeným cholesterolem v krvi, a to s poukazem na vývoj a pozadí celé lipidové teorie, které vzbuzují pochybnosti.Fallonová s Enigovou v eseji Oiling of America [Nakládání Ameriky do oleje] zaznamenávají, k čemu v podstatě došlo za posledních 50 let. V podstatě již před začátkem celé kampaně v rámci politiky veřejného zdraví namířené proti cholesterolu v 50. letechdošlo k mylné a unáhlené interpretacizvýšenéhladiny krevního cholesterolu u obyvatelstva, u kterého se již tehdy zvýšila úmrtnost nakardiovaskulární choroby .

Při pohledu zpět do minulosti, do statistik i kuchařských knížek se po válce konzumovalo nesrovnatelně méně živočišných tuků než na přelomu století. “Před rokem 1920 bylo koronární srdeční onemocnění v Americe vzácné, tak vzácné, že když mladý internista jménem Paul Dudley White předvedl svůj německý elektrokardiograf svým kolegům na Harvardově univerzitě, poradili mu, aby se soustředil na výnosnější odvětví medicíny.”14 Oponent lipidové teorie, dr. Paul Dudley White v panelové rozhlasové diskusi pořádané Americkým sdružením pro srdce v roce 1956 ke všemu zaujal odmítavé stanovisko a prohlásil, že bychom měli jíst stejně jako naši předci, kteří na infarkty umírali vzácně. Jeho názor však byl potlačen do pozadí. 15

Každopádně současný nárůst kardiovaskulárních chorob jako hlavní příčině umrtí obyvatelstva západních zemí neodpovídá pararelnímu zvýšení konzumace nasycených tuků:

Během šedesátiletého období od roku 1910 do roku 1970 podíl tradičních živočišných tuků klesl z 83 procent na 62 procent a spotřeba másla sletěla z 8 kg na osobu a rok na bezmála 2 kg.  Během posledních osmdesáti let stoupla spotřeba cholesterolu ve stravěo pouhé 1 procento. Během stejného období procento stolních rostlinných olejů ve formě margarínů, tuků na pečení a rafinovaných olejů stoupla o 400 procent a spotřeba cukru a průmyslově zpracovaných potravin stoupla o 60 procent.16, který přírodní národy nekonzumovaly.” Fallonová zdůrazňuje že třebaže u abnormálně zvýšené hladiny cholesterolu v krvi je vyšší riziko budoucího onemocnění srdce, není zde jasná korelace s příjmem cholesterolu z jídla.

 

2

4Dr. Price nazýval margarín “dílo Ďáblovo”.

5Je známo, že syntetický vit. A může být pro těhotnou ženu toxický, je-li však v přirozeném zdroji, jako je domácí máslo, nachází se zde v přirozeném poměru s vitamínem D a toxický není. V době těhotenství jsem se proto vůbec neomezovala v konzumaci domácího másla.

6Junk Food– termín pro jídlo s minimální nutriční hodnotou, bez tělotvorných látek, obvykle i bez vlákniny, podle TS k němu patří I ovocné džusy s vysokou koncentrací fruktózy.

7Cit. Nourishing Trdaditions, s. 23.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove