Nov 172010
 

Sally Fallonová

Mary G. Enigová, PhD

 

Technologie je velkorysý dobrodinec. Těm, kteří využili jeho darů moudře, věnoval osvobození od dřiny, svobodu cestovat, svobodu od nepohodlí spojeného se zimou, horkem a špínou, osvobození od neinformovanosti, nudy a útlaku. Jenžek tatíček technolog nám nepřinesl osvobození od nemocí. Chronické nemoci u průmyslových národů dosáhly dramatických proporcí, protože jsme byli oslepeni jeho nevlastními dětmi- rychlým občerstvením, porcovanými potravinami, polotovary, balenými potravinami, šizenými potravinami, konzervovanými potravinami, náhražkami – všemi zářícími bublinami, které plní regály našich obchodů se zeleninou a ovocem, potravinami, automatů a dokonce obchodů se zdravou výživou.
     Premisí této knihy je, že výběr moderní stravy a  techniky přípravy znamenají radikální změnu od způsobu, jakým se člověk živil po tisíce let, a z pohledu dějin představují módní záležitost, která nejenže krutě ohrozila jeho zdraví a vitalitu, ale může ho nadobro zničit, a že kulinářské tradice našich předků a výběr potravin a techniky přípravy zdravých neindustrializovaných národů by nám měly posloužit jako model pro současné stravovací zvyklosti dokonce a obzvlášť během této moderní technologické doby.
     Prvním moderním badatelem, který se pečlivě podíval na zdraví a stravovací zvyklosti izolovaných tradičních společností byl zubař Dr. Weston A. Price. Během 30. let 20. století cestoval po světě a pozoroval skupiny lidí nedotknutých civilizací, které žily výhradně na místních potravinách. Zatímco se strava těchto národů v mnoha podrobnostech lišila, obsahovala několik faktorů, které měla vždy společné. Téměř bez výjimky skupiny, které studovali, jedli bohatě dary moře nebo jiné živočišné proteiny a tuky ve formě masa z orgánů a mléčných produktů. Cenili si živočišných tuků jako naprosto  nezbytných k lidskému zdraví a jedli tuky, maso, ovoce, zeleninu, luštěniny, ořechy, semínka a celá zrna v jejich celistvém nerafinovaném stavu. Veškerá primitivní strava obsahovala trochu syrového jídla jak živočišného tak rostlinného původu.
     Dr. Price našel čtrnáct skupin od izolovaných Irů a Švýcarů, od Eskimáků po Afričany- v nichž se téměř každý člen kmene či vesnice těšil výbornému zdraví. Neměli chronické nemoci, zubní kazy ani duševní onemocnění, byli silní, robustní a atraktivní. Rodili snadno zdravé děti generaci za generací.

Dr. Price měl bezpočet příležitostí porovnat tyto zdravé tzv. “primitivy” s příslušníky stejné rasové skupiny, kteří “se stali civilizovanými” a žili na produktech průmyslové revoluce, jako bylo čištěné obilí, zavařeniny, pasterizované mléko a cukr. U těchto národů nalezl řádící zubní kazy, infekční onemocnění a křivé zuby, úzké obličeje, deformace kostní struktury a náchylnost ke všem zdravotním problémům. Bezpočet studií potvrdilo pozorování doktora Pricea, že tzv. civilizovaná strava, především západní strava z karbohydrátů a devitalizovaných tuků a olejů kazí naši Bohem danou geneticky zdědenou fyzickou dokonalost a  skvělé zdraví.

     Pozdější výzkumy stravy tradičních a civilizovaných národů  se zaměřila na jejich techniky přípravy jídla. Téměř obecně tyto společnosti umožňují, aby se obilí, mléčné produkty a často zelenina, ovoce a druhy masa fermentovaly nebo nakládaly v procesu zvaném mléčné kvašení (lakto-fermentace). Tyto techniky nakládání uchovávají jídlo, aby bylo k dispozici v době nedostatku, ale na rozdíl od moderních konzervačních metod, které umrtvují a přírodě potraviny odcizují, činí lako-fermentace výživné složky v těchto potravinách dostupnější a střevnímu traktu dodává zdraví dodávající kyselinu mléčnou a baktérii, které tuto kyselinu produkují.

Další všeobecně používanou technikou v etnické kuchyni bylo používání kostních vývarů bohatých na želatinu a také vápník a jiné minerály. Archívy naší zdravotních knihoven obsahují mnoho studií o prospěšných účincích želatiny konzumované denně nebo často, ale tyto studie jsou přehlíženy, dokonce tradiční metody na vaření sytého vývaru jsou zapomenuty.

   Tatíček technolog může být hodný otec, ale pouze v partnerství se svým mateřským, ženským partnerem- tradicemi výživy našich předků. Tyto tradice po nás chtějí, abychom používali více moudrosti v tom, jak produkujeme a zpracovávámé své potraviny a ano- trávili více času v kuchyni, ovšem dávají nám velmi uspokojivé výsledky- chutná jídla,  větší elán,  robustní děti a osvobození od řetězce akutních a chronických onemocnění.  Moudrý a láskyplný sňatek moderního vynálezu s  udržitelnými a výživnými lidovými způsoby našich předků je partnerstvím, které přemění 21. století na Zlatý věk. Rozvod urychluje fyzickou degeneraci lidské rasy, ošizuje lidstvo o jeho bezmezný potenciál, ničí jeho vůli a odsuzuje ho do role podobčana v totalitním světovém řádu.

Přeloženo ze str. xi- xii.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove